HISTORIA KOŁA - OD POCZĄTKU DO TERAŹNIEJSZOŚCI


Historia koła PZW Nr 19 w Zaleszanach datowana jest na dzień 14 stycznia 1979 roku. Do tego dnia wędkarze, członkowie PZW
z terenów gminy Zaleszany, przynależeli do okolicznych Kół (głównie Koła w Rozwadowie ale również w Tarnobrzegu oraz Sandomierzu). Wraz  z utworzeniem - w roku 1978 - Okręgu PZW w Tarnobrzegu, Zarząd Okręgu wystąpił z inicjatywą powołania samodzielnego Koła w Zaleszanach. Główną przesłanką był fakt, iż na tym terenie znajdowały się wody dzierżawione przez Okręg
i pomocnym było posiadanie gospodarza tych wód „na miejscu”.

W spotkaniu założycielskim udział wzięli przedstawiciele ZO w osobach:

 • Golik Wojciech – Prezes ZO,
 • Janik Eugeniusz – V-ce Prezes ZO,
 • Machała Marek – Inspektor ds. organizacyjnych ZO.

Obecny był również ówczesny Prezes Koła Rozwadów – Pan Wańczyk Ryszard.

W czasie obrad wybrano pierwszy Zarząd Koła PZW Nr 19 w Zaleszanach w skład którego weszli:

 • Rajtar Stanisław – Prezes,
 • Paradiuk Henryk – I V-ce Prezes,
 • Wieczorek Zbigniew – II V-ce Prezes,
 • Ciołkosz Grzegorz – Sekretarz,
 • Bednarz Bolesław – Skarbnik,
 • Bieniek Adam – Członek,
 • Turek Stanisław – Członek,
 • Turek Tadeusz – Członek

Sąd Organizacyjny:

 • Myszka Jan – Przewodniczący,
 • Buchnat Zbigniew – Z-ca Przewodniczącego,
 • Kornat Jan – Członek

Komisja Rewizyjna:

 • Sławuszewski Bogusław – Przewodniczący,
 • Zakrzewski Eugeniusz – Z-ca Przewodniczącego,
 • Ląd Julian - Członek

Początkowo głównym celem działalności była opieka nad wodami Koła oraz propagowanie działalności statutowej PZW ze szczególnym uwzględnieniem pracy z młodzieżą. Wraz z upływem czasu, Koło zaangażowało się również w sportową stronę wędkarstwa. Na szczególne słowa uznania zasługuje w tym zakresie pierwszy Prezes Koła – Rajtar Stanisław – który to w okresie 25-letniej działalności dał się poznać jako bardzo konsekwentny i ofiarny działacz który nie szczędził sił ani własnego czasu dla rozwoju Koła. To za jego kadencji nawiązana została ścisła współpraca z Urzędem Gminy Zaleszany, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kołem PZW w Gorzycach która trwa do dnia dzisiejszego.
Znaczący wkład w rozwój Koła wnieśli również członkowie w kolejnych latach m. in. Kępa Stanisław, Kieliszek Marian, Sobowiec Stefan, Małys Leszek, Małys Jan, Kieliszek Jan i wielu innych.
W roku 2005 Prezesem Koła został Korga Edward który od początku swego urzędowania koncentruje swoje działania na ochronie wód i pracy z młodzieżą. Zarząd po przewodnictwem Prezesa zanotował wiele osiągnięć m. in.:

 • uporządkowanie i przygotowanie brzegu  na starorzeczu „wysoki Wał”,
 • oczyszczenie i uporządkowanie „Oczka Wodnego Berdechów” w Skowierzynie,
 • zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności Koła,
 • prowadzenie Szkółki Wędkarskiej,
 • podpisanie 10-letniej umowy na dzierżawę „Jeziora Motycze” pomiędzy UG Zaleszany a ZO Tarnobrzeg

Koło PZW Nr 19 nieprzerwanie od 1981 roku organizuje zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, Zawody te cieszą się ogromnym zainteresowaniem co powoduje, że są największą tego typu imprezą w regionie. Do wspólnej organizacji udało się zaprosić wielu sponsorów. Zachęcanie młodych adeptów wędkarstwa do rozwijania swoich umiejętności przyniosło sukcesy
w postaci dwukrotnego zdobycia Młodzieżowego Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spławikowym: w roku 1992 – Szymański Szymon oraz w roku 1994 – Bąk Robert. Nawiązując do tych sukcesów, w oczekiwaniu na kolejne, powołana została Szkółka Wędkarska.

Działalność sportowa nie ogranicza się do najmłodszych. Koło rokrocznie organizuje około 10 zawodów w tym Spławikowe
i Spinningowe Mistrzostwa Koła, zawody drużynowe „O Puchar Wójta”, „Przewodniczącego Rady Gminy Zaleszany”, zawody nocne. 
W okresie działalności wielu naszych członków było nagradzanych licznymi dyplomami, medalami oraz odznaczeniami w tym „Złotymi z Wieńcami”.
Pisząc o współczesnej historii Koła nie sposób pominąć obecnego Skarbnika Koła – Korgi Roberta który oprócz nadzorowania kwesti finansowych zajmuje się również szkoleniem młodzieży w ramach Szkółki. Jego zaangażowanie zostało dotrzeżone
i uhonorowane wyborem do władz Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu.
Na szczególne słowa uznania zasługuje również Sekretarz Koła - Szymański Zygmunt który z racji posiadania uprawnień sędziego wędkarskiego nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji oraz pieczołowicie dokumentuje wszelkie wydarzenia z życia Koła -
w dużej mierze dzięki jego pracy mógł powstać ten artykuł.   

Protokół z zebrania założycielskiego dostępny tutaj: Protokół

Galeria: