Władze koła PZW Nr 19 w Zaleszanach

       
Zarząd Koła:   Komisja egzaminacyjna:  
Prezes Zarządu: Korga Edward Korga Grzegorz  
I V-ce Prezes:: Korga Grzegorz Korga Robert  
II V-ce Prezes: Małys Michał Wojtala Andrzej  
Skarbnik: Korga Robert Sokulski Tomasz  
Sekretarz: Szymański Zygmunt    
Gospodarz Koła: Rzucidło Dariusz Komisja do spraw zarybień:  
Komendant Straży: Kasprzycki Konrad Korga Edward  
Członek Zarządu: Wojtala Andrzej Rzucidło Dariusz  
Członek Zarządu: Sokulski Tomasz Korga Robert  
Członek Zarządu: Banach Janusz Małys Michał  
Członek Zarządu: Pawłowski Zbigniew    
Członek Zarządu: Minior Daniel    
Członek Zarządu: Malinowski Mirosław    
Członek Zarządu: Dziedzic Witold    
       
Komisja Rewizyjna:      
Przewodniczący: Rybak Robert    
Sekretarz: Małys Jan    
Członek: Jakubik Rafał    
       
Sąd Koleżeński:      
Przewodniczący: Woźniak Artur    
Sekretarz: Rączkowski Ryszard    
Członek: Malinowski Zygmunt