Zmiany w regulaminie APR obowiązujące na zbiornikach Koła

Wymienione poniżej zmiany do regulaminu APR zostały wprowadzone Uchwałą nr 58 z dnia 21.02.2015 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu i obowiązują od dnia uchwalenia wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 89 z dnia 22.02.2016.
Regulamin obowiązuje na zbiornikach wodnych administrowanych przez Koło nr 19 w Zaleszanach tj.: Wysoki Wał, Szeroka Woda, Jezioro Motycze Szlacheckie (Duże Jezioro), Oczko Berdechów (Stary San).

Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na zbiornikach Koła nastęujące wyniary ochronne:

Amur do 50 cm,
Karp do 40 cm i powyżej 60 cm,
Jaź, Lin do 40 cm,
Karaś Złocisty do 35 cm,
Okoń do 20 cm i powyżej 35 cm,
Płoć do 15 cm,
Leszcz do 35 cm,
Wzdręga do 20 cm,
Szczupak do 60 cm i powyżej 80 cm,
Jesiotr całkowity zakaz połowu.

Wymiary ochronne gatunków ryb nie ujętych powyżej zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Limity dobowe połowów obowiązujące na zbiornikach Koła:

1. Amur 1 szt..
2. Jaź 2 szt.
3. Karaś złocisty 2 szt.
4 Karp 1 szt.
5 Leszcz 3 szt.
6 Lin 2 szt.
7 Okoń 2 szt.
8 Sandacz 1 szt.
9 Sum 1 szt.
10 Szczupak 1 szt.
11 Węgorz 1 szt.
  Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb wyżej wymienionych, nie może przekroczyć 3 sztuk w ciągu doby
.

Limit wagowy ryb niewymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3kg w ciągu doby

Wymiary ochronne gatunków ryb nie ujętych powyżej zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

Na zbiornikach Koła nr 19 tj. Wysoki Wał, Szeroka Woda, Jezioro Motycze Szlacheckie (Duże Jezioro) obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego z napędem spalinowym, z wyłączeniem służb ratowniczych, PSR i SSR.

Warunki dodatkowe obowiązujące na zbiorniku WYSOKI WAŁ:
1. Na zbiorniku wytyczona jest strefa ochronna tj. tarlisko o długości 100m i szerokości 10m, oznakowana tablicami.
2. W okresie od 1 stycznia do 31 maja włącznie na łowisku obowiązuje zasada „Złów i wypuść”.
3. Dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt tylko modelami pływającymi.
4. Łowienie ryb dozwolone jest tylko z brzegu.